Marije Rommes

Sopraan - zangdocent - koordirigent

“Sing like no one is listening”, op dinsdagavond 6 maart begint een nieuwe cursus “Zingen met Zelfvertrouwen” voor beginners, maar ook voor iedereen die vrij wil leren zingen. In 8 lessen van 1,5 uur leer je over adem, ontspannen stemgebruik, zangtechniek en zingen in een groep. Daarnaast krijg je een basis muziektheorie.

Elke les start met zangtechniek en een warming-up, daarna volgt een klein aandeel muziektheorie en de rest van de les wordt besteed aan repertoire; allemaal met als doel vrijer te durven zingen; door kennis over stemtechniek en het kunnen toepassen daarvan krijg je meer vertrouwen in je eigen kunnen. De groepen zijn vaak klein (meestal rond de 10-15 mensen)zodat er veel persoonlijke aandacht is. Daarnaast zijn de groepen altijd zeer gemêleerd; mensen met gevarieerde achtergronden en van alle leeftijden.
Cursusdata zijn dinsdagavonden van 6 maart t/m 24 april van 18:30-20:00 uur in  het Dominicanenklooster in Zwolle. Kosten zijn €120,- voor de gehele cursus.

Naam  
E-mail